یک شعر بلند عاشقانه برای پایان قرن منتشر شد

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، کتاب «نامریمی؛ عاشقانه‌ای برای پایان قرن» سروده فریاد شیری به‌تازگی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب، پنجمین مجموعه شعر فریاد شیری است که به فاصله ۹ سال پس از چاپ آخرین مجموعه‌شعرش « و تن فروشی نیست» منتشر می‌شود.

«نامریمی» دربرگیرنده یک‌شعر بلند با نام فرعی «عاشقانه‌ای برای پایان قرن» است. سراینده این‌شعر می‌گوید از آن‌جا که زمان، نقش محوری در روایت شعر دارد و یکی از عناصر اصلی این‌کتاب به شمار می‌رود، این شعر به پنج «گاه» و یک « بی گاه» تقسیم شده و هر «گاه» عنوانی دارد. «سنگ»، «طهران، تهران»، «تهران، طهران»، «هزار و یک روز، شب»، «تهران بزرگ» عناوین «گاه‌ها» محسوب می‌شوند. و بخش پایانی شعر نیز یک « بی گاه» است با عنوان « کلمه».

شیری درباره شعر «نامریمی»‌ به

مجله معرفی کتاب

گفت: اگر چه این شعر بلند مضمونی عاشقانه دارد، اما در آن ارجاعاتی به مسایل و رویدادهای مختلف سیاسی و فرهنگی در ایران و جهان در زمان های مختلف شده است. رویدادها و مسایل سیاسی مثل یک رسانه هنری به تصویر کشیده شده اند بدون هیچ قضاوتی تا شعر از شاعرانگی فاصله نگیرد و به‌نوعی شعاری نباشد. راوی اصلی شعر، شاعری است که در یک بی‌مکانی، بی‌زمانی، بی‌وطنی، بی‌مادری و بی‌عشق بسر می‌برد. 

این‌شاعر همچنین در ادامه گفت: این‌شعر از یک هندسه نامریی مرگ، عشق و زندگی تشکیل شده است. زمان و بی‌زمانی مهم‌ترین مسئله در این شعر است که جریان سیالی دارد و مدام تغییر مکان و جهت می‌دهد. اگر چه بستر اصلی شعر طهران قدیم و تهران امروز است ولی این جریان سیال زمان به مکان‌های مختلف دیگر مانند زوریخ و پاریس هم می‌رود و زمان در بی‌زمانی به نامریی شدن و بی‌هیچی می‌رسد. شعر «نامریمی» رفتارهای زبانی مختلفی با توجه به موقعیت راوی و شرایط مکانی دارد.

شیری در پایان گفت: از آن‌جا که این شعر بلند طی سال‌های مختلف و در کشورهای مختلف و با حس و حال مختلف سروده شده و روایت شعر به یک بازه زمانی خاصی نمی پردازد، زبان شعر نیز منطبق با نوع روایت و زمان و بستر شعر تغییر می کند. حتی در بخش‌هایی روای شعر در حین روایت شعر می سراید. حتی گاهی شعر دارای وزن عروضی می‌شود.

در بخشی از این‌شعر بلند می‌خوانیم:

از تنهایی حروف الفبای فارسی

زبان قاصر بود

و طهرانِ قدیم

به شوقِ چشمان تو کشف حجاب کرد

نگاه کن

از سوراخ کلید شمسالعماره

خوب نگاه کن

ببین جنازه‌ی شهرزاد

زیر خروارها حروف الفبای فارسی

شبیه کدام مریم باکره است

هزار و یک شب را ورق بزن

از شاهزاده بپرس

از خواجه و خاجه

از آغا و آقا

بپرس قسمت شهرزاد چه شد؟

و عصمتش

تا چند شب، چند قصه

دست نخورده باقی ماند؟

بپرس طهرانِ دسته دار

چرا مرزهای ایران را

در زبان پارسی پاس نداشت؟

بپرس تهرانِ دو نقطه

چرا شرم دارد به چشمان کور کرمان نگاه کند؟

بپرس، نترس

بپرس طهران چرا تهران نبود؟

تهران چرا طهران نبود؟

این‌کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *