کتاب «نظریه پولطلا» روانه بازار کتاب شد

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا؛ نظام پولی تمدن نوین اسلامی» با پشتوانه ۱۵ سال مطالعه کتاب‌خانه‌ای و میدانی تألیف شده، پیشنهادی برای تغییر نظام پولی در شرایط کنونی جمهوری اسلامی است.

در این کتاب از سویی به بحران پول اعتباری و غیرانسانی بودن تبعات آن در سده اخیر اشاره گردیده و از سوی دیگر، بر ظرفیت‌های تمدنی نظام پولطلا برای برداشتن

مجله معرفی کتاب

اسلامی و حل معیشت مسلمانان در برابر تمدن غربی تأکید شده است.

این اثر، با بررسی فقهی پول اعتباری، این نظام پولی را ناهماهنگ با اهداف و مقاصد شارع ارزیابی کرده و راهبرد خروج از وابستگی جمهوری اسلامی به نظام پولی غرب را پیشنهاد می‌دهد و استقلال اقتصادی و ثبات معیشت مسلمانان را احیای پولطلا در بستر جمهوری اسلامی می‌داند.

مهم‌ترین ویژگی کتاب حاضر نسبت به سایر مکتوبات طرف‌داران پولطلا در جهان اسلام، بیان نظام پولطلا با قرائت شیعه و هم‌چنین ارائه راهکارهای عملی برای تحقق تدریجی آن در شرایط جمهوری اسلامی است.

این کتاب در سه فصل تدوین شده که در فصل اول، به مفاهیم و کلیات بحث اشاره می‌شود. در فصل دوم، بررسی نظریه فقهی پولطلا انجام شده، در فصل سوم، الگوی پولطلا در شرایط جمهوری اسلامی و در فصل چهارم، به ملحقات بحث پرداخته شده است.

جهت تهیه کتاب به آدرس

مجله معرفی کتاب

مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *