کتاب «خانواده ایرانی» منتشر شد

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب «خانواده ایرانی» نوشته سید رضا صالحی امیری و زهرا خدایی به‌تازگی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است.

این‌کتاب در سه جلد نگاشته شده است. جلد نخست: مبانی و مفاهیم، الگوها و مکاتب و تغییر و تحولات نظام خانواده؛ جلد دوم: آسیب شناسی اجتماعی خانواده ایرانی؛ و جلد سوم: آینده پژوهی خانواده ایرانی، راهبردها و بهره‌گیری از نظرات نخبگان به منظور دستیابی به الگوی مطلوب خانواده مستحکم و پایدار را مورد بررسی قرار داده است.

در جلد اول این کتاب تلاش شده است به این سوال اساسی پاسخ داده شود که ساختار نهاد خانواده در ایران دچار چه تغییراتی شده و تحول نهاد خانواده تحت تأثیر چه عوامل، زمینه ها و شرایطی بوده است و چه آسیب هایی به ویژه در چهار دهه اخیر، خانواده ایرانی را تهدید می‌کند. انتخاب چهار دهه اخیر از آن جهت صورت گرفته است که در این دوران، جامعه ایرانی با فشردگی و حجم بالای تغییرات اجتماعی- اقتصادی روبرو بوده و تحولات خانواده ایرانی در این دوران بسیار قابل تامل است. افزایش سطح تحصیلات و آگاهی زنان و افزایش مشارکت آنها در بازار کار، افزایش خانواده های تک والدی، تغییر الگوی فرزندآوری، کاهش تعداد فرزندان و … از جمله تغییرات مهمی است که جامعه ایرانی خصوصاً در چهار دهه اخیر، آن را تجربه کرده است.

این مجلد با در نظر گرفتن اولویت خانواده و اهمیت حیاتی آن برای جامعه در دو فصل تدوین شده است. فصل اول به مفاهیم، الگوها و مکاتب خانواده اختصاص دارد. در این فصل مفهوم خانواده، انگیزه پیدایش و کارکردهای نهاد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است؛ تحول نهاد خانواده، انواع خانواده در جامعه معاصر ایران و نقش و ارتباط نهاد خانواده و فرهنگ از دیگر موضوعات مطرح شده در این بخش است. در فصل دوم، تغییرات خانواده ایرانی در بستر تحولات مدرنیته مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

جلد دوم این کتاب، آسیب شناسی خانواده ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه آسیب شناسی خانواده ایرانی در این جلد نشان از درهم تنیدگی آسیب‌های اجتماعی از یک سو و فراگیر شدن آنها از سوی دیگر دارد. نکته قابل توجه این است که همه آسیب های اجتماعی در ایران به نوعی به هم مرتبط هستند. با توجه به روند رو به رشد آسیب‌های نهاد خانواده در ایران، تلاش شده است تا با تحلیل و ارزیابی مطالعات و دیدگاه‌های محققان از شرایط و آسیب‌های موجود در جامعه به مهم ترین آسیب های اجتماعی پیش روی خانواده ایرانی با تأکید بر چهار دهه اخیر پرداخته و روند های چهار دهه گذشته خانواده ایرانی مبتنی بر نظام آسیب شناسی، علت شناسی، پیامدشناسی و آینده شناسی مورد بررسی قرار گیرد.

جلد اول این کتاب با ۳۳۲ صفحه و قیمت ۶۰ هزار تومان و جلد دوم با ۳۸۶ صفحه و قیمت ۷۰ هزار تومان وارد بازار نشر شد. جلد سوم این کتاب نیز به زودی به چاپ خواهد رسید.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *