کتاب «جعبه جادویی بخش خصوصی» منتشر می‌شود

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، کتاب «جعبه جادویی بخش خصوصی؛ جامعه‌شناسی سریال‌سازی شبکه نمایش خانگی» به بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گیری پدیده نوظهور سریال‌سازی شبکه نمایش خانگی، ماهیت و کارکرد آن در حوزه فرهنگ و هنر جامعه معاصر ایران می‌پردازد.

درواقع، این اثر تلاش می‌کند تا از خلال تحلیل این پدیده به‌عنوان مصداقی از تولید محصولات فرهنگی در جامعه امروز به شناختی از روند کنونی تولید محصولات فرهنگی فراگیر در سطح ملی و خط‌مشی فکری حاکم بر آن دست یابد.

نویسنده در این پژوهش تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نظریه انتقادی «صنعت فرهنگ» مکتب فرانکفورت، فرآیند هژمونیک شدن رویکرد اقتصاد سیاسی بازار آزاد با محوریت مبادله و سود را در حوزه تولید محصولات فرهنگی و هنری در ایران مطالعه کند و با تحلیل این رویکرد و نقد پیامدهای آن؛ ازجمله کالایی‌شدن فرهنگ، تجاری‌سازی مدیوم‌های هنری، خصوصی‌سازی تولید محصولات فرهنگی، از بین رفتن معیارهای زیبایی‌شناختی در تولید آثار هنری و تأثیر این فرآیند بر ذهنیت و زیست اجتماعی‌، نمایی از منطق کنونی فرماسیون جامعه امروز را به‌مثابه یک کلیت آشکار کند.

در این مطالعه تلاش می‌شود ابتدا از طریق روش نقد درونی، گرایش و تمایل درون ماندگار مدیوم و فرم سریال‌سازی شبکه نمایش خانگی روشن شود و سپس مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی دو سریال «شهرزاد» و «عاشقانه» مقولات و انگاره‌های اجتماعی و فرهنگی آن‌ها آشکار شود.

نتایج و یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این مدیوم بر اساس گرایش درونی خود به کالایی‌سازی و کسب سود از تولیدات فرهنگی و هنری، تمام داعیه‌های اولیه خود را نقض می‌کند.

نویسنده در پایان، این نتایج را بیانگر تسلط رویکردی غالب در تولید محصولات فرهنگی و هنری جامعه امروز ایران می‌داند که از منطق تولید محصولات درون صنعت فرهنگ پیروی می‌کند؛ کالایی‌سازی بی‌وقفه و فراگیر همه مدیوم‌های هنری و فرهنگی.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *