کتاب «جامعه‌شناسی جنگ و خشونت» منتشر شد

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، کتاب «جامعه‌شناسی جنگ و خشونت» نوشته سینیشا مالشویچ، با ترجمه سینا باستانی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر شد.

این کتاب به موضوعاتی چون جنگ پیش از مدرنیته؛ جنگ در عصر مدرن؛ ملی‌گرایی و جنگ؛ تبلیغات جنگ؛ همبستگی در میدان نبرد؛ جنگ و قشربندی اجتماعی؛ جنسیت و خشونت سازمان‌یافته؛ و بحث جنگ‌های جدید، پرداخته است.

در پشت جلد این کتاب آمده که: «جنگ، شکلی بس پیچیده و پویا از تضاد اجتماعی است. این کتاب، اهمیت کاربست ابزارهای جامعه‌شناختی برای فهم سرشت روبه تغییر جنگ و خشونت سازمان‌یافته را نشان می‌دهد. نویسنده، تحلیلی اصیل از تأثیرات تاریخی اجبار و جنگ بر دگرگونی حیات اجتماعی و بالعکس به دست داده است. گرچه جنگ و خشونت در شکل‌گیری مدرنیته نقشی سرنوشت‌ساز داشتند، اما بیشتر تحلیل‌ها از مطالعه جامعه‌شناختی خاستگاه‌های خونین حیات اجتماعی معاصر طفره می‌روند. در مقابل، این کتاب، با به دست دادن تحلیلی جامعه‌شناختی که نظریه‌های کلاسیک و معاصر را با بافت‌های تاریخی و جغرافیایی پیوند می‌زند، این کار خطیر و بزرگ را به انجام رسانده است».

این کتاب، اهمیت استفاده از ابزارهای جامعه‌شناختی را برای فهم سرشت متغیر جنگ و خشونت سازمان‌یافته نشان می‌دهد. نگارندۀ کتاب از تأثیر تاریخی و کنونی‌ای که اجبار و جنگ بر دگرگونی حیات اجتماعی داشته است و برعکس، تحلیل‌هایی به دست می‌دهد.

نویسنده این کتاب معتقد است، جنگ و خشونت در شکل‌گیری مدرنیته مؤلفه‌هایی تعیین‌کننده بوده‌اند اما بیشتر تحلیل‌ها به مطالعۀ خاستگاه‌های حیات اجتماعی معاصر، پرداخته‌اند. به همین دلیل در این کتاب و در مقابل این تحلیل‌ها، مطالعۀ خشونت سازمان‌یافته را کانون توجه خود قرار می‌دهد و بدین منظور، تحلیل جامعه‌شناختی فراگیری به دست می‌دهد که نظریه‌های کلاسیک و معاصر را با بافت‌های تاریخی و جغرافیایی خاص پیوند می‌زند.

این کتاب مجموعاً در ۵ بخش و ۱۰ فصل تدوین شده که «خشونت جمعی و نظریۀ جامعه‌شناختی»، «جنگ در زمان و مکان»، «جنگ: ایده‌ها و ورزه‌ها»، «جنگ، خشونت و تقسیمات اجتماعی» و «خشونت سازمان‌یافته در سدۀ بیست‌ویکم»، عناوین بخش‌های آن هستند.

بخش نخست کتاب، بنیان‌های نظری را ترسیم می‌کند؛ بخش دوم، مطالعۀ جامعه‌شناختی خشونت و جنگ را در قالب‌های زمانی و مکانی خاص قرار می‌دهد؛ بخش سوم و چهارم مسائل مضمونی مهمی را که روابط میان جنگ، خشونت و جامعه، مانند ملّی‌گرایی، تبلیغات سیاسی، همبستگی، قشربندی و جنسیت را سروشکل می‌دهند، می‌کاود و بخش آخر به جنگ در روزگار کنونی نظر می‌افکند.

کتاب «جامعه‌شناسی جنگ و خشونت»مجموعاْ در ۳۹۳ صفحه و با قیمت ۵۳ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *