کتاب تخیل خلاق در عرفان ابن عربی انتشار یافت

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، کتاب تخیل خلاق در عرفان ابن عربی یکی از جدی ترین آثار درباره اندیشه‌های ابن عربی با تأکید بر موضوع مهم خیال است.

هانری کربن آن را به منزله یکی از مقدمات تحقیقات ژرف خویش درباره اسلام ایرانی موضوع بحث قرار می‌دهد د و جایگاه عرفان ابن عربی هم در عرفان و تصوف ایرانی و هم در فلسفه شیعی را تبیین می‌کند.

کتاب تخیل خلاق در مقام معرفی ابن عربی هم به مشرق زمین و هم به مغرب زمین بسیار تأثیرگذار بوده است. ژیلبر دوران از اندیشمندان و فیلسوفان فرانسوی درباره تأثیر تعیین کننده این کتاب در اندیشه خویش می‌نویسد که من که با خواندن کتاب تخیل خلاق دریافتم که تحقیقات فروید، یونگ و خود من درباره ارباب انواع در قیاس با عرفان ابن عربی، زبان الکن کودکانه ای بیش نیست.

هارولد بلوم از بزرگترین منتقدان ادبی در زبان انگلیسی در مقدمه اش بر کتاب تخیل خلاق می‌نویسد همه آنچه را توانستم از نوشته‌های کربن به دست بیاورم بارها بازخوانی کردم و خودم را بسیار تحت تأثیر او می دانم تا آنجا که در اثر اخیرم با عنوان همه کس یا همه چیز هزاره از اول تا به آخر تأثیر او مشهود است و این تأثیر را عمدتاً مرهون دیدگاه کربن درباره عالم مثال و ارض غیبی هورقلیا می‌داند ویکی از متون مبنایی کربن در این خصوص همین کتاب تخیل خلاق است.

کتاب تخیل خلاق علاوه بر شش فصل مبنایی که به شیوه عمیق و بدیعی نظریه ابن عربی درباره عالم خیال را تبیین می‌کنند حاوی مقدمه مبسوطی تحت عنوان درآمدی بر عرفان ابن عربی است و در این مقدمه می کوشد جریان‌های مختلف فلسفه عرفان و معنویت اسلامی را معرفی و نسبت میان آنها و احیاناً نسبت‌های میان آنها و همتایان شأن در ادیان دیگر به ویژه مسیحیت را به شیوه جذاب و ادیبانه ای که می‌توان آن را چیزی در میانه تاریخ و تمثیل دانست تبیین کند.

افزون بر این تخیل خلاق حاوی پی نوشت‌های مبسوطی است که خود کربن درباره آنها می‌نویسد این پی نوشت‌ها را از باب اظهار فضل به کتاب نیفزودم بلکه فقط چون آوردن آنها در ضمن متن کتاب موجب از دست رفتن انسجام در ساختار کلی آن می‌شد در ذیل پی نوشت‌ها آمده اند.

این پی‌نوشت‌ها در حقیقت شرحی بر مطالب متن اصلی است که متن کتاب را ژرفا و اعتبار مضاعفی می‌بخشند ترجمه تخیل خلاق قبلاً به همت انتشارات جامی چندین بار منتشر شده و همواره با استقبال شایان مخاطبان همراه بوده است.

در چاپ جدید تمامی متن ویرایش شده است و مترجم کوشیده است که از تجربه‌ای که طی این سالیان در مقام ترجمه و شرح آثار کربن آموخته و اندوخته است برای تنقیح و تصحیح هر چه بیشتر آن یاری بگیرد.

بنابراین می‌توان گفت در همه اثر به طور کامل تجدید نظر به عمل آمده است. افزون بر این پانوشت‌های فراوانی نیز به آن افزوده شده است که می‌توانند هم مقاصد کتاب را توضیح دهند و هم به خواننده کمک کنند تا بتواند مطالعات خویش را در دیگر نوشته‌های کربن و منابع عرفان اسلامی دنبال کند.

در چاپ جدید مقدمه مترجم بر چاپ‌های قبلی آن کاملاً اصلاح شده، و علاوه بر آن مقدمه‌ای خواندنی از هارولد بلوم بر ترجمه انگلیسی این کتاب و همچنین مقدمه فرانسوی کر بن بر چاپ‌های بعدی آن افزوده شده است.

انتشارات سوفیا این کتاب را در قطع رقعی و با جلد نفیس به قیمت ۱۳۰ هزار تومان راهی بازار نشر کرده است.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *