نامزدهای تاریخ و جغرافیای جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

به گزارش

مجله معرفی کتاب

،‌ آثار راه یافته به مرحله دوم داوری هفدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه «تاریخ و جغرافیا» امروز پنجشنبه ۱۸ دی توسط دبیرخانه این‌رویداد معرفی شدند.

مقاله های «انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه: بررسی و نقد کتاب زن ایرانی در گذار از سنت به مدرن»، ساره عسگری، نقد کتاب علوم انسانی، شماره ۵، بهار ۱۳۹۸، «بررسی و نقد ترجمه کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر»، حامد وحدتی‌نسب، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸، «بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان­شناسی دوران پیش از تاریخ (ج۱)»، کوروش روستایی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸، «بررسی و نقد کتاب مطالعات موزه (اصول و مبانی)»، بهروز افخمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸، «تاریخ­نگاری دربارة زنان در ایران؛ مطالعة موردی: نقد و بررسی کتاب زن در ایران عصر مغول از شیرین بیانی»، سارا موسوی، تاریخ نو، ش ۲۷، تابستان ۱۳۹۸، «در گیرودار فرم: بررسی و نقد کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی»، سیاوش شوهانی، نقد کتاب علوم انسانی، ش ۵، بهار ۱۳۹۸، «فراز و فرود یک جزیره»، رجبعلی مختارپور، جهان کتاب، ش ۳۹۵ـ۳۶۰، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ به عنوان نامزدهای جشنواره نقد کتاب در گروه «تاریخ و جغرافیا» معرفی شدند.

 همچنین، مقاله های «کرمانشاه، شهر شگرف ماه»، محمود ظریفیان، جهان کتاب، ش ۳۶۳ـ۳۶۱، خرداد و مرداد ۱۳۹۸، «ملاحظاتی دربارة تاریخ تاریخنگاری در دوران قاجاریه و پهلوی اول»، امین آریان­راد، ثانیه، ش ۱۱ـ۱۳، مهر و آذر ۱۳۹۸، «نقد محتوا و ترجمة کتاب باستان­شناسی آسیای مرکزی، از پارینه­سنگی تا عصر آهن»، محمد قمری‌فتیده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸، «نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی»، شاهین آریامنش و رضا مهرآفرین، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸، «نقد و تحلیل کتاب ری؛ از زمان پیدایش تا حمله مغولان»، جواد نیستانی و محسنم سعادتی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸، «نقدی بر کتاب باستان­شناسی خلیج فارس در دورة اشکانی و ساسانی»، سرور خراشادی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸ و «نقدی بر کتاب مقدمه­ای بر ژنتیک باستان­شناسی»، جواد حسین­زاده ساداتی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸ جواز ورود به مرحله دوم داوری هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب راه کسب کردند.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *