معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی

نام

نام خانوادگی

نامزد برای تصدی

وضعیت شغلی

مدرک/ وضعیت تحصیلی

رشته تحصیلی

رضا

اکبرنژاد

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

خدابخش

برسان

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

حمیده

جعفری‌پاورسی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مجتبی

جهانی فر

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

سنجش و اندازه گیری

داود

حاصلی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

عباس

حسین‌زاده

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علی

حمیدی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مهدی

درم نثاری

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مراد

دستاران

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مریم

دهقان تنها

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

میلاد

روشنی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

پژوهشگر مستقل

دانشجوی دکتری تخصصی

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

عاطفه

زارعی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ژاله

سلیمی‌فر

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

یاسر

سیاوشی جامی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

لیلی

سیفی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

محمدرضا

شکاری

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فاطمه

شیخ‌شعاعی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

سید

عباس مرجانی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پروین

عبداله‌زاده عیسی‌کند

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

رباب

عزیزخانی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

صدیقه

کوهسار

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع‌رسانی

منصور

کوهی رستمی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فاطمه

مباشری

عضویت در هیئت مدیره انجمن

پژوهشگر مستقل

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

زینب

محبی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

فاطمه

محمدبیگی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مرتضی

محمدی استانی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

حسن

محمودی توپکانلو

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

پسا دکتری

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

معصومه

معظمی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مریم

مقدمی وایقان

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دانشجوی دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

روح‌الله

منوچهری

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دکتری تخصصی

کتابداری و اطلاع‌رسانی

قاسم

موحدیان

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

دانشجوی دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

سیدمجید

میرمحمدی

عضویت در هیئت مدیره انجمن

کارمند

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

اسماعیل

وزیری

عضویت در هیئت مدیره انجمن

هیئت علمی

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

احمدرضا

احمدی میرقائد

بازرس انجمن

کارمند

دانشجوی دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فرزانه

پارساء

بازرس انجمن

کارمند

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *