خط ساخت و ساز در آموزش اتوکد

داشتن آموزش autocad 2018 این فرصت را به شما می دهد که پس از آن به صورت حرفه ای کار کنید. همانطور که می دانید ، برنامه های خاص بازاریابی اتوکد از سبک خارج نمی شوند.

Auto cad یک برنامه نرم افزاری رایانه ای 2D و 3D است که توسط مهندسان حرفه ای برای ایجاد نوع دیگری از نقاشی 2D و 3D از اجزای مختلف استفاده می شود.

در این نوع آموزش ، آموزش مقدماتی اتوکد ، آموزش الکتریکی اتوکد ، آموزش صنعت اتوکد ، آموزش 2 بعدی اتوکد ، آموزش مدلسازی اتوکد ، ترسیم اتوکد ، یادگیری ماشین اتوکد ، آموزش اتوکد ، آموزش نقشه برداری اتوکد ، آموزش گام به گام اتوکد ، آموزش اتوکد ، آموزش اتوکد و دستورات آن ، فیلم آموزش اتوکد ، صفحه نمایش در اتوکد ، دستورالعمل در آموزش اتوکد ، صفحه آرایی اتوکد ، بسته آموزشی اتوکد ، نرم افزار سفارشی و اتوکد در آموزش اتوکد تکمیل شده آماده.

ما در Auto CAD قوانین مختلفی برای کمک به کار خود داریم. خط ساخت یکی از قوانین دو طرفه است که به عنوان یک خط مرجع برای تصویر ما استفاده می شود تا دقیقاً محدودیت تصویر ما را کنترل کند. ما همچنین این را به عنوان یک دستورالعمل X-line در CAD خودکار می دانیم. در این مقاله ما در مورد این دستورالعمل بحث خواهیم کرد و یاد خواهیم گرفت که چگونه با قسمتهای مختلف این دستورالعمل کار کنید. و بیایید یادگیری در این مورد را شروع کنیم.

چگونه می توان از خط ساخت یا خط X در اتوکد استفاده کرد؟
ما می توانیم در چند مرحله ساده از خط ساخت و ساز در کار خود استفاده کنیم و خطوط مرجع زیادی را در نقشه خود بدست آوریم تا بهترین نتیجه را در کار پروژه خود داشته باشیم. اما قبل از شروع کار ما به صفحه کار این نرم افزار نگاه خواهیم کرد تا در کل مقاله بتوانیم این موضوع را بهتر درک کنیم.

مرحله 1: در بالای صفحه کار یک فیلم وجود دارد که در آن برخی از برگه ها مانند خانه ، افزودن ، نظر دادن ، مشاهده و برخی دیگر از مدیریت نوع دستورات در این نرم افزار وجود دارد ، در زیر آن یک پنجره کاری داریم که می توانید کارهای فعلی ما را در زیر پنجره مشاهده کنید این کار ما در این نرم افزار چند دستور ناوبری برای مدیریت کارهای طراحی خود داریم.

پنجره کار
مرحله 2: با استفاده از این نماد خط می توانید یک دستور build line را از منوی Draw در تب Home این نرم افزار پیدا کنید.

منوی نقاشی
مرحله 3: متناوباً ، می توانید از دستور خلاصه شده برای خط ساخت استفاده کنید که از نوع XL است و سپس دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید و دستور شما فعال خواهد شد.

میانبر
مرحله 4: اکنون از شما می خواهد که نقطه ای را که می خواهید از آنجا خط ساخت را شروع کنید مشخص کنید.
مرحله 5: روی این گوشه از این شکل مستطیل کلیک کنید. با کلیک کردن ، در این مرحله به یک خط بی پایان خواهید رسید که می توانید در نقاشی خود به یک خط مرجع تبدیل کنید.

خط مرجع
مرحله ششم: اگر آن را به عنوان یک خط عمودی می خواهید ، روی جهت عمودی در نقطه خاصی از شکل خود کلیک کنید و یک خط عمودی بر روی نقاشی شما ظاهر می شود.

خط عمودی
مرحله 7: برای ایجاد یک خط افقی در نقاشی خود می توانید دوباره از این دستور استفاده کنید. برای ایجاد خطوط افقی ، در نقطه خاصی از شکل خود را در جهت افقی کلیک کنید و یک خط افقی به عنوان یک خط مرجع روی نقاشی شما ظاهر می شود.

جهت افقی
مرحله 8: همچنین می توانید یک خط بنایی مورب ترسیم کنید. فقط روی نقطه مقابل این شکل کلیک کنید و خط مرجع به صورت مورب از این شکل در می آید.

خط مرجع
مرحله 9: در هر مرحله از کار خود می توانید هر خط ساخت را حذف کنید. برای حذف هر خط این خط را انتخاب کنید و دکمه حذف را از صفحه کلید فشار دهید.

هر ساختاری را حذف کنید
مرحله 10: این یک نقشه رایگان از خط ساخت بود. اکنون ما در مورد امکانات این مصوبه برای تولید خطوط دقیق ساختمان بحث خواهیم کرد. یک دستور خط ساخت را بگیرید و به محض استفاده از آن این گزینه در جعبه پارامترهای این دستور وارد می شود.

جعبه پارامترها
مرحله یازدهم: حال اگر می خواهید خط افقی را ترسیم کنید ، دکمه H را از صفحه کلید فشار داده و سپس کلید Enter را فشار دهید.

خط ساختمان در اتوکد – 11
مرحله 12: هنگامی که کلیک کردید ، یک خط ساختاری افقی در صفحه نقاشی شما ظاهر می شود. اکنون می توانید آن را در مکان مورد نظر قرار دهید تا به عنوان یک خط مرجع افقی در نقاشی شما ایجاد شود.

خط ساختمان در اتوکد – 12
مرحله 13: اکنون ، اگر می خواهید یک خط عمودی ساختمان ترسیم کنید ، دکمه V را از صفحه کلید فشار دهید و سپس دکمه Enter را روی صفحه کلید فشار دهید.

خط ساختمان در اتوکد – 13
مرحله 14: هنگامی که وارد می شوید یک خط عمودی در صفحه نقاشی شما ظاهر می شود. می توانید این خط عمودی را در محلی که می خواهید قرار دهید و آن را به عنوان خط مرجع عمودی در نقاشی خود قرار دهید.
مرحله پانزدهم: اگر می خواهید یک خط ساختمان در یک زاویه یا تمایل خاص ایجاد کنید ، دکمه A را از صفحه کلید فشار دهید و سپس دکمه Enter را روی صفحه کلید فشار دهید.

خط ساختمان در اتوکد – 15
مرحله 16: بعد از فشار دادن دکمه Enter ، از شما می خواهد مقدار زاویه ای را که می خواهید خط ساخت خود را کج کنید ، تعیین کنید. من به عنوان زاویه شیب خط ساخت خود به 60 درجه می روم تا آن را به یک خط مرجع شیب 60 درجه تبدیل کنم و سپس دکمه Enter صفحه کلید را فشار می دهم.

مرحله 17: هنگامی که دکمه Enter را فشار می دهید ، یک خط ساختاری 60 درجه متمایل در صفحه نقاشی شما نشان داده می شود. می توانید این خط شیب را در نقاشی خود در جایی که می خواهید قرار دهید.

خط ساختمان در اتوکد – 17
مرحله 18: می توانید از این خط ساختاری به عنوان یک خط مرجع نصف شده استفاده کنید. برای یک خط ساخت نصف ، دکمه B را از صفحه کلید فشار دهید و سپس دکمه Enter را روی صفحه کلید فشار دهید.

خط ساختمان در اتوکد – 18
مرحله 19: اکنون از شما می خواهد هر زاویه یا راس یا نقطه ای را که می خواهید از خط ساخت نیمساز استفاده کنید ، مشخص کنید. روی این گوشه از این مستطیل کلیک خواهم کرد.

خط ساختمان در اتوکد – 19
مرحله 20: بعد از کلیک ، یک خط ساخت تقسیم بر روی صفحه شما ظاهر می شود و می توانید نکته دوم را برای تهیه خط مرجع آن مشخص کنید.

خط ساختمان در اتوکد – 20
مرحله 21: شما می توانید خط ساخت را در یک فاصله مشخص در نقشه خود جبران کنید. برای این کلید O را از صفحه کلید فشار دهید و سپس دکمه Enter را روی صفحه کلید فشار دهید.

خط ساختمان در اتوکد – 21
مرحله 22: بعد از اینکه دکمه Enter را فشار دادید ، از شما می خواهد خطی را طی کنید که می خواهید از طریق آن خط ساخت و ساز را جبران کنید.

خط ساختمان در اتوکد – 22
مرحله 23: اکنون از شما می خواهد که فاصله جابجایی را در جایی که می خواهید این خط ساخت را جبران کنید ، بدهید. من 30 به عنوان مسافت می دهم.

خط ساختمان در اتوکد – 23
مرحله 24: اکنون در جهتی که می خواهید این خط ساخت را جبران کنید کلیک کنید. من در مسیر درست خطی که انتخاب کرده ام کلیک می کنم.

خط ساختمان در اتوکد – 24
مرحله 25: و خط ساخت 30 متر از خطی که من انتخاب کردم جبران می شود.

خط ساختمان در اتوکد – 25
مرحله 26: با استفاده مجدد از این دستور می توانید آن را در جهت دیگری جبران کنید. فقط مکان نما را به جهات دیگر بکشید و کلیک کنید.

به این ترتیب از دستور build line در Auto CAD استفاده نخواهید کرد.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *