«تفسیر المصباح» منتشر شد/ نقد نگاه مستشرقان به اسلام

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، «تفسیر المصباح» شامل تفسیر قرآن به قلم محمد قریش شهاب توسط لِنتِرا هاتی (Lentera Hati) در اندونزی منتشر شده است. این تفسیر نخستین تفسیر کامل ۳۰ جزء از قرآن در ۳۰ سال گذشته است. محمد قریش شهاب کار خود را با توضیح معنای آیات و کلام الهی بر اساس توانایی انسان در تفسیر با توجه به وجود خود در یک محیط فرهنگی و شرایط اجتماعی و توسعه دانش در گرفتن پیام های قرآن، آغاز می‌کند.

عظمت کلام خدا می‌تواند همه توانایی‌ها، سطوح، گرایش‌ها و شرایط مختلف را در خود جای دهد. مفسر ملزم است که این ارزش‌ها را متناسب با توسعه جامعه خود توضیح دهد، به طوری که قرآن واقعاً می‌تواند به عنوان راهنما، تفکیک کننده بین حق و باطل و راه حلی برای هر مشکل زندگی موجود، عمل کند. مفسر همچنین لازم است سوء فهم‌ها را در برابر قرآن یا محتوا و مطالب آیات از بین ببرد. قریش شهاب همچنین در مورد مستشرقانی که ضمن سرزنش کاتبان وحی، نظم آیات و سوره‌های قرآن را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند، اشاره کرده و استدلال‌های آنان درباره قرآن را با دلایلی متقن رد می‌کند.

قریش شهاب همچنین به بحث علم مناسبات قرآن که در ۶ محور زیر منعکس شده نیز پرداخته است:

۱. تناسب یا هماهنگی کلمه به کلمه در یک سوره؛
۲. تناسب یا هماهنگی محتوای آیه با خاتمه آیه (فواصل)؛
۳. تناسب یا هماهنگی آیه با آیه بعدی؛
۴. تناسب یا هماهنگی مقدمه یک سوره با خاتمه آن؛
۵. تناسب یا هماهنگی خاتمه سوره با مقدمه سوره پس از آن؛
۶. تناسب یا هماهنگی موضوع یا مضمون سوره با نام سوره.

تفسیر المصباح بسیاری از «توصیفات توضیحی» تعدادی از تفسیرهای مشهور را ارائه داده است تا آنها به منابع معتبر، اطلاعاتی و استدلالی تبدیل شوند. این تفسیر به سبک نوشتاری ارائه شده است که به راحتی توسط همه گروه‌ها از دانشگاهیان گرفته تا جامعه گسترده درک می‌شود. توضیح معنای یک آیه در تمثیلی مطرح شده است که به طور فزاینده‌ای توجه خواننده را برای مطالعه آن جلب می‌کند.

توضیحات مندرج در بسیاری از آثار قریش شهاب آنقدر جالب است که هوارد ام. فدرسپیل (Howard M. Federspiel) توصیه می‌کند که آثار تفسیر قریش شهاب مناسب و حتی لازم است که هر مسلمان امروز در اندونزی آن را بخوانند.

از نظر نامگذاری، المصباح به معنی «چراغ یا فانوس» است که معنای زندگی را نشان می‌دهد و مشکلات مختلف امت با نور قرآن روشن می‌شود. نویسنده این آرزو را دارد که قرآن در میان مردم ترویج یا «زمینی‌تر» بشود و فهم آن آسان‌تر باشد.

این کتاب شامل ۱۵ جلد است:
– جلد ۱: سوره فاتحه تا سوره بقره؛ ۶۲۴ + xxviii صفحه
– جلد ۲: سوره آل عمران تا سوره نساء؛ ۶۵۹+ vi صفحه
– جلد ۳: سوره مائده؛ ۲۵۷ + v صفحه
– جلد ۴: سوره انام؛ ۳۶۷ + v صفحه
– جلد ۵: سوره اعراف تا سوره توبه؛ ۷۶۵ + vi صفحه
– جلد ۶: سوره یونس تا سوره رعد؛ ۶۱۳ + vi صفحه
– جلد ۷: سوره ابراهیم تا سوره اسرا؛ ۵۸۵ + vi صفحه
– جلد ۸: سوره کهف تا سوره أنبیا؛ ۵۲۴ + vi صفحه

– جلد ۹: سوره حج تا سوره فرقان؛ ۵۵۴ + vi صفحه
– جلد ۱۰: سروه عنکبوت تا شعراء؛ ۵۴۷ + vi صفحه
– جلد ۱۱: سوره یس تا سوره روم؛ ۵۸۲+ vi صفحه
– جلد ۱۲: سوره صافات تا سوره زخرف ؛۶۰۱ + vi صفحه
– جلد ۱۳: سوره دخان تا سوره واقعه؛ ۵۸۶ + vii صفحه
– جلد ۱۴: سوره حدید تا سوره مرسلات؛ ۶۹۵ + vii صفحه
– جلد ۱۵: جزء عم؛ ۶۴۶ + viii صفحه

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی برای مهر ارسال کرده است.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *