تازه ترین کتاب داوری اردکانی روانه بازار شد

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، تازه‌ترین اثر رضا داوری اردکانی، با عنوان «

مجله معرفی کتاب

؛ بلایی طبیعی یا تاریخی» روانه بازار نشر شد.

این اثر شامل یادداشت‌های داوری اردکانی در چندماه نخست شیوع

مجله معرفی کتاب

در ایران است. مقاله‌ای نیز با عنوان «فلسفه و پزشکی» در بخش پایانی کتاب آمده است.

رئیس فرهنگستان علوم در این یادداشت‌ها به ارتباط

مجله معرفی کتاب

با تکنولوژی زمان و اثر شیوعش در انظباطی شدن بیشتر جامعه‌ها و اعتقاد و اعتمادشان به علم بخصوص به علم پزشکی و به وضع کنونی فرهنگ و تلقی فرهنگ از بیماری می‌پردازد. به نظر داوری این همه گیری نسبتی خاص با وضع تاریخی جهان دارد.

فهرست مطالب کتاب عبارتست از: آدرمد، کرونا، ویروس تکنولوژی است، درباره ترس از ویروس کرونا ودرسی که می‌توان از آن آموخت، کرونا، آزمونی برای ما و جهان، طبیعت، تکنولوژی و انسان، کرونا؛ آثار و آفاتش، کرونا؛ بلای طبیعی یا تاریخی؟، کرونا و جهان پست مدرن، بحران‌ها و فرهنگ‌ها و فلسفه و پزشکی.

«کرونا؛ بلایی طبیعی یا تاریخی» که شامل گردآوری مقالات داوری اردکانی با موضوع کروناست توسط نشر کتاب برتر منتشر شده است.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *