آموزش مهارت‌های نوشتن به دانشجویان در یک کتاب

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، انتشارات دانشگاه مفید قم ششمین چاپ کتاب «اصول و روش نگارش دانشگاهی» نوشته سیدعلی اصغر سلطانی را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۲۰۸ صفحه و بهای ۳۵ هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۹۰ با شمارگان هزار نسخه و بهای ۳,۵۰۰ تومان منتشر شد و چاپ پیشین (پنجم) آن نیز سال ۱۳۹۶ با شمارگان هزار نسخه و بهای ۱۸ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت. این کتاب در راستای آموزش مهارت‌های نوشتن و نگارش به دانشجویان تألیف شده است.

کتاب ۶ بخش و ۲۸ فصل دارد. در بخش نخست با عنوان «ساختمان، جمله و پاراگراف» این سرفصل‌ها مطرح شده است: «ساختمان جمله در زبان فارسی»، «ساختمان پاراگراف و انواع جمله در آن»، «جمله موضوع و فکر مرکزی»، «جمله‌های تحدیدی» و «جمله‌های پشتیبان و نتیجه گیری».

بخش دوم کتاب با عنوان «الگوهای ساختاری پاراگراف» شامل سه فصل است: «پاراگراف مستقیم»، «پاراگراف چرخشی» و «پاراگراف تعلیقی». در بخش سوم کتاب با عنوان «وحدت موضوعی در پاراگراف» چهار سرفصل مطرح شده است: «مثال»، «توصیف»، «استدلال» و «ترکیب روش‌های اصلی».

«عوامل انسجام متن» عنوان بخش چهارم کتاب است. در این بخش چهار سرفصل طرح شده است: «کلمات انتقالی و زاویه دید»، «نظم زمانی»، «نظم مکانی» و «نظم‌های دیگر». در بخش پنج با عنوان «روش‌های پیچیده‌ت بسط پاراگراف نیز چهار موضوع طرح شده است: «تعریف»، «مقایسه»، «مقابله» و «تمثیل».

بخش انتهایی کتاب با عنوان «مقاله‌های پنج پاراگرافی» نیز شامل هشت فصل است: «پاراگراف مقدمه»، «پاراگراف نتیجه گیری»، «بازنگری در پاراگراف‌های پشتیبان»، «مقاله طبقه بندی»، «مقاله مقابله و مقایسه»، «مقاله علی و معلولی»، «مقاله تحلیل فرآیند» و «مقاله‌های جدلی».

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *